Facebook link

Filiálna gréckokatolícka cerkov Starostlivosti Bohorodičky v Krynici - Słotwinach (v súčasnosti farský rímskokatolícky kostol Srdca Pána Ježiša) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew Opieki Bogurodzicy na Słotwinach Krynica-Zdrój

Filiálna gréckokatolícka cerkov Starostlivosti Bohorodičky v Krynici - Słotwinach (v súčasnosti farský rímskokatolícky kostol Srdca Pána Ježiša)

Drewniana cerkiew z zewnątrz.
Słotwińska 50, 33-380 Krynica-Zdrój Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184713427
tel. +48 608431094
Filiálna gréckokatolícka cerkov Starostlivosti Bohorodičky v Krynici - Słotwinach (v súčasnosti farský rímskokatolícky kostol Srdca Pána Ježiša) pochádza z rokov 1887-88. Cerkov bola postavená podľa tradície lemkovského kostolného stavebníctva, avšak silne odbieha od klasického rozmiestnenia.
Súčasné vybavenie chrámu, vo väčšine prenesené v 50. rokoch 20. st. z farského kostola z kúpeľnej časti Krynice, predstavujú: hlavný oltár s obrazom Ježišovho srdca z roku 1898, bočné neorenesančné oltáre z konca 19. st. Z dávneho vybavenia cerkvi sa zachovali iba fragmenty ikonostasu.