Facebook link

Vojenský cintorín č. 171 v Łowczóvku - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz wojenny nr 171 Łowczówek

Vojenský cintorín č. 171 v Łowczóvku

Cmentarz nr 171, Łowczówek
33-171 Łowczówek Turistický región: Pogórza
Najznámejší objekt VI.tarnovského cintorínového okruhu navrhli Siegfried Heller a Heinrich Scholz.
Cintorín je odhradený kamenným múrom so šindľovou strieškou. Ústredným prvkom objektu je murovaná kaplnka Panny Márie Kráľovej Poľska s oltárom uprostred. Stavba vznikla na pôdoryse odĺžnika s absidou a jej strecha je na štíte zdobená latinským krížom. Hroby pred kaplnkou boli rozmiestnené v kolmých k cestičke radoch, ktorá vedie cez stred cintorínového polia a mohyly za kaplnkou sú rozmiestnené vejárovito v polokruhoch. V dolnej časti cintorína ležia poľskí legionári a rakúski vojaci, ktorí padli v roku 1914, v hornej časti Rakúšania a Rusi zabití v roku 1915. Na hroboch sa nachádza päť druhov krížov, vrátane typických liatinových krížov projektu Jana Szczepkovského s tabuľkami na prekrížení ramien. Cintorín na vrchu Kopaliny je miesto, kde boli pochovaní 113 zo 128 padlých legionárov z 1. a 5. Pluku pechoty I Brigády Poľských légií. Bitka, ktorá sa konala v dňoch 22.–25.decembra 1914, bola jednou z epizód ruskej „vianočnej“ ofenzívy. Sú tu pochovaní 159 rakúsko-uhorskí a 239 ruskí vojaci (najmä Poliaci z ruskej časti rozdeleného Poľska).