Facebook link

Dieceziálne múzeum v Tarnove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Diecezjalne Tarnów

Dieceziálne múzeum v Tarnove

Wnętrze muzeum, obrazy wiszące na ścianach.
Plac Katedralny 6, 33-100 Tarnów Turistický región: Tarnów i okolice
tel. +48 146219993
V nádhernom kúte hneď vedľa gotickej tarnovskej katedrály je možné navštíviť veľmi zaujímavé, viac ako storočné, Dieceziálne múzeum.
Vzácnou časťou kolekcie sú veľké zbierky gotických sôch a maliarstva z Malopoľska. Sú tu aj ornáty a iné kostolné tkaniny, pochádzajúce zo stredoveku, ako aj zbierka porcelány a hodín. Očaruje zaujímavá kolekcia poľského maliarstva z prelomu XIX. a XX. st., o. i. Wojciecha Weissa, ako aj Jacka Malczewského. Veľké oddelenie zahŕňa ľudové umenie maľované hlavne na skle, nielen z Poľska, ale aj z mnohých európskych krajín.