Facebook link

Tarnów – Nowy Wiśnicz - Trasa - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Tarnów - Nowy Wiśnicz

Tarnów – Nowy Wiśnicz

Zamek w Nowym Wiśniczu
Odhadované trvanie: 07:00
Náročnosť: Pre začiatočníkov
Dĺžka trasy: 80 km
Tarnów Turistický región: Tarnów i okolice
Tarnów, Dębno, Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz
Návšteva Tarnowa, Dębna, Lipnici Murowanej a Nowego Wiśnicza
1) Tarnów – prehliadka sa začína na námestí, ktoré lemujú renesančné domy s arkádami. V strede námestia stojí radnica so zachovanými gotickými fragmentami prvotnej architektúry. Celý objekt je zachovaný v renesančnom slohu. Na vrchole tridsaťmetrovej veže je stále fungujúci mechanizmus najstarších ručne nakrúcaných radničných hodín v Poľsku.
Katedrálna bazilika (150 m)
– najväčší chrám v meste. Za oltárom sa nachádzajú najvyššie v Európe, viac než 13-metrové monumentálne náhrobné pomníky rodov Tarnowski a Ostrogski.
„Dom Mikołajowski” (20 m) – skoro 500-ročná budova v svojom vnútri skrýva poklady najstaršieho cirkevného múzea v Poľsku – Diecézneho múzea. Môžete v ňom uvidieť bohaté zbierky sakrálneho umenia od stredoveku až po ľudové umenie, vrátane ľudového maľovania na skle.
Prechádzajúc ďalej cez katedrálne námestie prídete na námestie Sobieského, následne na Przedmieście Większe, kde sa nachádza najpopulárnejšie trhové námestie v meste – „Burek”, v jednom z okolitých domov sa narodil Józef Bem (500 m).
Idúc po ulici Najświętszej Marii Panny prídete k jednému z troch gotických drevených kostolov v Tarnowe – ku kostolu Panny Márie Škapuliarskej (200 m). Na druhej strane ulice sa nachádza najstaršia a najkrajšia nekropola v Malopoľsku – „Starý cintorín“. Na druhej strane cintorína stojí kostolík Svätej Trojice „na Terlikówce” pochádzajúci z roku 1527, a 2 km ďalej južným smerom na Hore sv. Martina kostol sv. Martina z 15. storočia. Všetky tri kostolíky ležia na Malopoľskej trase drevenej architektúry.
Vracajúc sa naspäť na námestie Sobieského (450 m) oplatí sa prejsť cez ulicou Krakowska, dávnou cisárskou cestou, na ktorej sa môžete cítiť ako v dávnej Viedni. Nachádza sa tu Etnografické múzeum, ktoré sídli v zachovanej prímestskej kúrii so šindľovou strechou. Stála expozícia je venovaná histórii a kultúre Rómov. Na nádvorí múzea si môžete pozrieť skutočné cigánske vozy, zúčastniť sa na pravom cigánskom ohnisku alebo obdivovať tancujúce Cigánky oblečené vo farebnom oblečení. Každý rok v júli stadiaľto odchádza „Tábor pamäti“, ktorý do Tarnowa priťahuje Rómov a turistov z celého sveta.
Idúc ďalej ulicou Krakowska prichádzate k dvojvežovému kostolu otcov Misionárov (800 m). Kostol bol postavený v rokoch 1904 – 1906, a po výbuchu 2. svetovej vojny bol používaný ako vojenský kostol. Hneď vedľa je atrakcia pre najmladších – „vesmírna fontána” predstavujúca slnečnú sústavu. Naša Hviezda je vyrobená zo skla a z ocele, a na oceľových orbitách sú na „vodných“ vankúšoch umiestnené žulové planéty. Na druhej strane ulice Planty Kolejowe môžete obdivovať „Perlu secesie”, zreštaurovanú železničnú stanicu postavenú v roku 1910. Trochu ďalej, za železničnou traťou, stojí železničná pamiatka – Parný rušeň OI 4972 z roku 1953. Na námestí Sobieskiego odbočte do ulice Wałowa, pri ktorej stojí pomník kráľa Vladislava Łokietka (100 m), ktorý v roku 1330 založil mesto Tarnów. Neďaleko sa nachádza lavička básnikov, na ktorej čupia známa poetka a básnici: Agnieszka Osiecka, Jan Brzechwa a Zbigniew Herbert. Idúc ďalej prídete na ulicu Basztowa (250 m), na ktorej sa nachádza zreštaurovaná Basteja – polobašta, jeden zo zachovaných prvkov obranných hradieb. Idúc ďalej ulicou Wałowa prídete k pomníku generála Bema (200 m), a za pomníkom, idúc popri mestských hradbách, prídete na ulicu Żydowska, na ktorej stojí Bima – jediný pozostatok po Starej synagóge. Idúc ďalej ulicou Żydowska prídete na Námestie (150 m).
Autom sa presuňte do mesta Dębno (cca 30 km), zaparkujte na parkovisku pri zámku.

2) Dębno je malé, historické mestečko v malopoľskom vojvodstve, v ktorom sa oplatí navštíviť gotický zámok, ktorý dal v rokoch 1470 – 1480 postaviť Jakub z Dębna – veľký korunný kancelár. V zámku v súčasnosti sídli pobočka Oblastného múzea Tarnów. Kostol sv. Margaréty (300 m) je kamenná gotická stavba, ktorú tiež fundoval Jakub z Dębna.
Keď Dębno navštívite v septembri, môžete uvidieť najväčšie podujatie v plenéri v Dębne – Medzinárodný rytiersky turnaj „O zlatý vrkoč Tarłównej”, na ktorom sa zúčastňujú mnohé domáce a zahraničné rytierske bratstvá.
Autom sa presuňte do dediny Lipnica Murowana (cca 30 km), zaparkujte na parkovisku pri námestí.

3) Lipnica Murowana je dedina, ktorá je známa z každoročnej súťaže veľkonočných paliem a umeleckých prác. V Lipnici stojí kostol sv. Leonarda, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Gotický kostol z 15. storočia pretrval až dodnes v pôvodnej forme. Lipnica Murowana mala od 14. storočia do roku 1933 mestské práva a od polovice 17. storočia bola obkolesená hradbami. Dodnes sa zachovalo mestské sídelné usporiadanie s obdĺžnikovým námestím a s ulicami vychádzajúcimi z rohov námestia. Okolo námestia stoja staré domy so štítmi smerujúcimi k námestiu. Najstarší zachovaný dom je budova starostu zo 17. storočia s efektnými drevenými arkádami. V strede námestia stojí socha sv. Šimona z Lipnice.
Z Lipnice sa presuňte autom do mesta Nowy Wiśnicz (cca 9 km) a zaparkujte na parkovisku pri zámku.

4) Nowy Wiśnicz je mesto, ktoré v roku 1616 založil Stanislav Lubomirski na základe privilégia Žigmunda III Wazu a dodnes toto mesto patrí medzi najkrajšie perly baroka v Poľsku. Celé mesto Nowy Wiśnicz leží na území Wiśnicko-Lipnickej chránenej krajinnej oblasti, ktorej najcennejšie časti tvoria lesné komplexy: Bukowiec a Kopaliny. Najväčšou turistickou atrakciou mesta je zámok rodu Kmitów Lubomirski. Zámok je postavený na kopci a je viditeľný prakticky z každého miesta v tomto mestečku. Je to jedna z najlepšie zachovaných barokových rezidencií na území súčasného Poľska, a súčasne úžasné dielo poľského obranného umenia. Môžete navštíviť nádvorie a interiéry, ktoré vám bližšie predstaví turistický sprievodca.
Oproti zámku stojí ranobarokový kláštor Bosých Karmelitánov obkolesený baštovými opevneniami. V súčasnosti je v ňom väzenie.
Pri ceste medzi zámkom a kláštorom sa nachádza malá drevená kúria z polovice 19. storočia – „Koryznówka”, v ktorom sídli Múzeum pamiatok Jana Matejku.
Prehrať Prehrať

Obiekty na trasie