Facebook link

Krajské múzeum v Tarnove – Radnica - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Ratusz Muzeum Okręgowe Tarnów

Krajské múzeum v Tarnove – Radnica

Ratusz w Tarnowie
Rynek 1, 33-100 Tarnów
tel. +48 146929000
V samom strede tarnovského námestia stojí pekná, renesančná radnica, navzácnejší objekt tohto typu v Malopoľsku.
V jeho interiéri sa nachádzajú zaujímavé výstavy Krajského múzea z Tarnova: Zbrojnica a Galéria Sarmatského portrétu. Väčšina exponátov v Zbrojnici pochádza z kolekcie Rzewuských z ich hradu v Podhorcach (v súčasnosti na Ukrajine). Zhromaždené predmety to sú hlavne poľské zbrane zo XVII. a XVIII. st. Pekný interiér v radnici zahŕňa galériu poľských šľachtických portrétov, nazývaných sarmatmi, zo XVII. a XVIII. st., ako aj renesančný a barokový nábytok.