Facebook link

Múzeum ľudovej kultúry Sidzina - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Kultury Ludowej Sidzina

Múzeum ľudovej kultúry Sidzina

Skansen w Sidzinie
Sidzina-Bińkówka, 34-236 Sidzina Turistický región: Beskid Żywiecki i Orawa
tel. +48 501597208
Regionálne múzeum v Sidzine sa otvorilo v roku 1963 pri príležitosti jubilea 400 rokov vzniku Sidziny. Tvorcom skanzenu je Adam Leśniak.
V múzeu si je možné prezrieť expozíciu týkajúcu sa tradičnej architektúry oravského regiónu, napr. chalupu W. Banasika z roku 1806 s vybavením; sýpku zvanú „Górka“ z roku 1897, v ktorej sa nachádza Sieň národnej pamäti, venovaná pamiatke vojakov septembra 1939 a partizánom z obdobia 2. svetovej vojny a kováčska dielňa prenesená zo Spytkowic. Jedinečnou ozdobou skanzenu je drevená loretánska zvonica z roku 1937.