Facebook link

Hospodárska stavba z Podwilka Oravský etnografický park Zubrzyca Górna - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Lamus z Podwilka Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna

Hospodárska stavba z Podwilka Oravský etnografický park Zubrzyca Górna

Drewniany, niewielki, prosty, jednopiętrowy budynek kryty gontem.
34-484 Zubrzyca Górna Turistický región: Beskid Żywiecki i Orawa
tel. +48 182852709
Farská hospodárska stavba prenesená z Podwilka (obec Jabłonka) je drevená budova zo 17. storočia. Je súčasťou Oravského etnografického parku, ktorý vznikol, aby zachránil architektúru a kultúru Hornej Oravy. Miesto sa stalo exteriérom pri natáčaní filmov, ako sú „Jánošík“ alebo „Ohňom a mečom“.

Skanzen, ktorý zaberá plochu 12 hektárov sa verejnosti otvoril v roku 1955. Prezentuje architektúru a hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Oravy, vzniknutú spojením vplyvov kolonizácie valašských pastierov a roľníkov prichádzajúcich sem zo severnej časti Malopoľska. Na území skanzenu si môžeme prezrieť viac ako 60 objektov tvoriacich niekoľko desiatok expozícií s rôznou tematikou, približujúcich spoločenský život na Orave v 17. – 20. storočí. Jednu časť expozície parkového charakteru tvorí zástavba dvorca. Druhá svojím rozvrhnutím odkazuje na Orave najčastejšie dedinu – lesnú lánovú dedinu. Tu sa môžeme na statkoch sedliakov zoznámiť so životnými podmienkami vidieckeho obyvateľstva, ako chudiny, tak aj bohatých hospodárov. Budovy slúžiace pre staré priemyselné využitie, ako olejáreň, valcha, mlyn a píla, píla, kováčska dielňa alebo farbiareň s mandľom, prezentujú výrobné procesy a prácu remeselníkov. Nechýbajú tu ani sakrálne a verejné budovy a drobná architektúra, to všetko v obklopení krásnou prírodou tvorí priestorový útvar s výnimočnými architektonickými a prírodnými hodnotami. Ako príklad drobnej dvorskej architektúry môže poslúžiť pri vstupe do skanzenu stojaca drevená farárova hospodárska budova s bránou. Hospodárska budova pochádza z 18. storočia, má poschodie s balkónikom a je krytá šindľom. Prilieha k nej zastrešená vstupná brána.


Obiekty na trasie