Facebook link

Múzeum v Suchej Beskidzkej - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Miejskie Sucha Beskidzka

Múzeum v Suchej Beskidzkej

Na pierwszym planie widoczne są obrazy, lustro oraz krzesła i stolik.
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka Turistický región: Beskid Żywiecki i Orawa
tel. +48 338742605
Máloktorý hrad v Poľsku zasluhuje na meno „malý Wawel“ tak ako rezidencia v Suchej Beskidzkej. V jeho renesančno-barokovom interiéri sa nachádza Mestské múzeum. Stále výstavy zahŕňajú zbierky moderného maliarstva, ktoré sú časťou vzácnej kolekcie obrazov zhromaždenej żywieckými Habsburgami, ako aj kolekciu bielej a strelnej zbrane. Je tu aj rekonštrukcia odevov z obdobia renesancie a baroku a zároveň exponáty zachytávajúce dejiny mesta a hradu. V niektorých častiach sa v sieňach usporadúvajú pravidelné výstavy a v záhradnom pavilóne sa nachádzajú etnografické zbierky z regiónu.
Stále expozície zahŕňajú zbierky maliarstva, tvoriace časť kolekcie obrazov zhromaždených żywieckými Habsburgovcami, a zbierku chladných a strelných zbraní. Múzeum prezentuje tiež archeologickú výstavu „Najstaršie osídlenie v údolí rieky Skawa“ a výstavu o histórii mesta a babiogórského regiónu (etnografická zbierka v „Záhradníkovom domčeku“). Od októbra 2018 môžeme v múzeu obdivovať zbierku maliarstva, grafiky, sochárstva a umeleckého remesla zhromaždenú Máriou a Emilom Zegadłowiczovými, odovzdanú Mestskému múzeu Suchej Beskidzkej nadáciou „Czartak“.