Facebook link

Komplex kostola a kláštora františkánov reformátov Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Zespół kościelno-klasztorny ojców franciszkanów-reformatów z kościołem Stygmatów świętego Franciszka z Asyżu Wieliczka

Komplex kostola a kláštora františkánov reformátov Wieliczka

Zabudowania klasztorne i kościół po prawej.
Brata Alojzego Kosiby 31, 32-020 Wieliczka Turistický región: Pogórza
tel. +48 122781866
tel. +48 122880617
tel. +48 510987109
Založený v 17. storočí Žigmundom III. Vasa, šlo o prvý murovaný chrám reformátskej provincie, stal sa tak vzorom pre stavbu neskorších objektov.
V kostole sa nachádzajú obrazy z 16. a 17. stor. z ktorých najstarší je vyobrazenie Panny Márie Láskavej, nazývanej kňažná Wieliczky. Na území kláštornej záhrady bola v roku 2000 postavená verná kópia porciunkuly, kaplnky ktorú v 13. stor. sv. František z Assisi dostal od benediktínov.