Facebook link

Horský vrchol Blyšť - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Szczyt górski Błyszcz

Horský vrchol Blyšť

Widok z Błyszcza
Tylmanowa
Szczyt ( 945 m n. m.) v pásme Radziejowej Sadeckých Beskýd medzi Jaworzynkou (936 m n. m.) a vzdialeným priesmykom Złotne (782 m. n. m.).
Vytekajú spod neho dva potoky Bliszcza a Lewa Ręka tečúce na juhozápad územím chránenej krajinnej oblasti Kłodne nad Dunajcom. Pod vrcholom, na mieste, kde v roku 1972 Karol Wojtyla slúžil svätú omšu pre oázu, obyvatelia Tylmanowej vystavali pamätný horalský oltár, vedľa ktorého bola vztýčená pápežova busta. Pod vrcholom vedie žltá trasa pre peších z Łącku do Szczawnice.