Facebook link

Obranný dvor v Jakubowiciach - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Dwór obronny Jakubowice

Obranný dvor v Jakubowiciach

dwor obronnny w Jakubowicach
Jakubowice, 32-100 Jakubowice Turistický región: Kraków i okolice
Obranný dvor pochádzajúci zo 16. storočia je prízemnou budovou, murovanou, v renesančnom štýle s pravidelnou stavbou s prízemnou prístavbou zo severnej strany.
Vo vnútri sa zachovali kamenné portály, renesančný krb s bohatou dekoráciou, drevená skriňa zo 16. storočia, ako aj drevené schody z medzivojnového obdobia. Dvor patril pôvodne rodine Jakubowskej z erbu Topór, v 17. st. ho kúpili Michałowskí, v 20. rokoch 20. st. Kleszczyńskí a v roku 1998 Rościszewskí.