Facebook link

Galéria poľského umenia XIX. storočia v Sukienniciach – oddelenie Národného múzea v Krakove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach Kraków

Galéria poľského umenia XIX. storočia v Sukienniciach – oddelenie Národného múzea v Krakove

Muzeum Sukiennice, Kraków
Rynek Główny 3, 31-042 Kraków
tel. +48 124335400
Jedna z najväčších stálych výstav v Poľsku venovaná poľskému maliarstvu a sochárstvu z XIX. storočia.
V roku 1879 boli Sukiennice zvolené ako sídlo vznikajúceho Národného múzea, z ktorého kolekciou začal poľský maliar Henryk Siemiradzky. Tvoriacemu sa múzeu venoval svoj obraz „Neronove pochodne“. V galérii sa nachádzajú diela o. i. Piotra Michałowského, Jana Matejku, Jacka Malczewského, Leona Wyczółkowského, Józefa Chełmońského, Artura Grottgera. Po rozsiahlej obnove a modernizácii bola Galéria poľského umenia XIX. storočia v Sukienniciach opätovne otvorená v roku 2010. Galéria na jednej strane výrazne nadväzuje na vzhľad z XIX. storočia a na strane druhej je to už múzeum XXI. storočia. V pamiatkovej budove vznikli miestnosti, ktoré umožňujú interaktívny príjem umeleckých diel a mnohorozmerné vzdelávanie.