Facebook link

Kráľovská katedrála Wawel Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Królewska Katedra na Wawelu Kraków

Kráľovská katedrála Wawel Krakov

Duży plac, częściowo porośnięty trawą. Za nim katedra z dwiema wieżami oraz inne budynki.
Wawel 5, Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124299516
Wawelská katedrála sv. Václava a Stanislava je svätyňou patróna Poľska – biskupa, sv. Stanislava. Takmer všetci poľskí králi boli korunovaní v katedrále. Nachádzajú sa tu aj hrobky korunovaných hláv a najvýznamnejší Poliaci tu takisto našli miesto posledného odpočinku. V katedrále nájdete mimoriadne bohatú múzejnú zbierku. Počiatky majestátnej katedrály siahajú až do 11. storočia. Dnes nesie črty mnohých štýlov a je obklopená vencom z 18 kaplniek. Najveľkolepejšia z nich, Žigmundovská, pokrytá pozlátenou kupolou, sa stala mauzóleom posledných kráľov jagelovskej dynastie. Je považovaná za najvýraznejšie dielo talianskej renesancie v Poľsku.

Katedrála bola pravdepodobne založená po zriadení krakovského biskupstva. Chrám bol vysvätený v roku 1142. Najstaršie fragmenty objektu, ktoré prežili dodnes, sú krypta sv. Leonarda a spodná časť južnej veže.Prvá kráľovská korunovácia v katedrále sa konala v roku 1320. Vladislav Łokietek bol vtedy korunovaný za poľského kráľa. V tom istom roku sa začala výstavba nového, okázalejšieho gotického chrámu, ktorý skončil v roku 1364 jeho posvätením. Stojí za to dodať, že už počas jeho výstavby sa v hlavnej budove začali stavať prvé kaplnky. Najdôležitejšia je kráľovská kaplnka, teraz nazývaná Žigmundská kaplnka, bola postavená v prvej polovici šestnásteho storočia na žiadosť kráľa Žigmunda I. Starého. Počas tejto doby bolo vytvorených aj mnoho kráľovských náhrobných kameňov. Ďalšie, 17. storočie bolo veľkým prielomom pre samotnú katedrálu. Interiér chrámu sa takmer úplne zmenil. Okrem iného sa objavili nové oltáre, náhrobné kamene, nástenné dekorácie a vonku vznikli ďalšie kaplnky. Ďalšia epocha, 18. storočie, opäť priniesla zmeny. Interiér získal usporiadaný charakter a neskorobarokový vzhľad.Počas straty nezávislosti Poľskom sa katedrála stala symbolom poľskosti a vlastenectva. Konali sa tu významné oslavy, výročia mnohých historických udalostí. Počas tohto obdobia boli v katedrále pochovaní prví národní hrdinovia: Tadeusz Kościuszko a princ Józef Poniatowski. Svoje miesto odpočinku tu našli aj ďalší prominentní Poliaci. Na začiatku 20. storočia tu boli uložené pozostatky Juliusza Słowackého, Józefa Piłsudského a Władysława Sikorského.Súčasný vzhľad katedrály je spôsobený prácami vykonanými na prelome 19. a 20. storočia. V tom čase vznikli okrem iného aj kráľovské náhrobné kamene sv. Hedvigy a Vladislava Warneńczyka, boli tu umiestnené nové, cenné umelecké diela a prebehli dôkladné konzervačné práce.


Súvisiace príspevky