Facebook link

Arcidiecézne múzeum Kardinála Karola Wojtyly v Krakove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły Kraków

Arcidiecézne múzeum Kardinála Karola Wojtyly v Krakove

Zabytkowa kamienica przy brukowanej ulicy o zwartej zabudowie.
Kanonicza 19, 31-002 Kraków
tel. +48 124218963
Kanonicza ulička vedúca priamo pod wawelskú katedrálu je zastavaná historickými murovanými domami a palácmi.
Vo dvoch z nich sa nachádza Arcidiecézne múzeum: pekný renesančný Dekanský dom s originálnym murovaným portálom, ako aj s ním susediaci, trochu väčší, Dom sv. Stanislava.Muzeálna výstava zahŕňa maliarstvo, sochy a umelecké remeslo. Niektoré exponáty pochádzajú dokonca z XIII. st., napr. originálne románske maľby na doske, nazývané Svätí z Dębna. Spomedzi sôch sa vyníma Poklona troch kráľov (z XV. st.). Pozornosť priťahuje kolekcia liturgických šiat obsahujúca niekoľkosto kusov. Patria k nej ornáty pochádzajúce z XV. st. Sú tu aj pamiatky spojené s Karolom Wojtylom. V týchto budovách býval budúci pápaž v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Ako kardinál sa musel presťahovať na Franciszkańsku ulicu do Paláca krakovských arcibiskupov. Mnoho predmetov v múzeu to sú dary, ktoré Ján Pavol II. obdržal počas púti alebo audiencií.