Facebook link

Farský kostol NPM Nanebovzatej vo Wysowej - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej Wysowa-Zdrój

Farský kostol NPM Nanebovzatej vo Wysowej

Drewniany, w ciemnym kolorze, kościół z wieżą nad wejściem.
Wysowa Zdrój 9, 38-316 Wysowa-Zdrój Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183532011
Kostol vznikol v rokoch 1936–38 podľa návrhu Z. Mączeńského. Nadväzuje na tradíciu dávneho regionálneho stavebníctva.
Steny boli postavené v netypickej stĺpovo zrubovej konštrukcii a boli odebnené. Rozmiestnenie interiéru je jednoloďové, s užším, trojbočne uzatvoreným presbytériom, ku ktorému bola pristavaná sakristia. Vo vnútri boli použité ploché stropy, nad loďou čiastočne zdanlivé valené klenby podopreté na stĺpoch. Kostol ozdobuje barokový hlavný oltár z 18. a 19. st., prenesený z iného chrámu. Nachádza sa v ňom obraz Nanebovzatia NPM.