Facebook link

Kościół świętego Mikołaja Tylmanowa - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół świętego Mikołaja Tylmanowa

Kościół świętego Mikołaja Tylmanowa

Drewniany niski kościół bez wieży, o jasnych ścianach, otoczony kamiennym ogrodzeniem. Przy kościele kilka drzew o żółtych liściach.
Osiedle Zagonie 101, 34-451 Tylmanowa Region turystyczny: Gorce i Beskid Wyspowy
tel. +48 696434966
Drewnianą świątynię, stojącą na placu przy drodze prowadzącej wzdłuż wysokiego brzegu Dunajca, wzniesiono w XVIII wieku. Od 2001 roku rolę kościoła parafialnego przejął nowy kościół Miłosierdzia Bożego, zbudowany w sąsiedztwie w latach 1992–2000.

Pierwszy kościół zbudowano przed 1350 rokiem, po lokacji wsi należącej do klasztoru sióstr klarysek ze Starego Sącza, który uposażył parafię z inicjatywy ksieni starosądeckiej Salomei. Po pożarze w 1756 roku starszej świątyni XV wieku, kościół odbudowano w latach 1757–1760 staraniem księdza Wojciecha Wolskiego. W latach 1843–1845 świątynię remontowano i przebudowano.

To budowla o prostej architekturze, konstrukcji zrębowej na otynkowanej podmurówce, szalowana deskami, kryta dwuspadowym blaszanym dachem zwieńczonym wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Składa się z nawy z kruchtą i kaplicą oraz węższego od nawy, zamkniętego trójbocznie prezbiterium, do którego przylega murowana zakrystia i boczna kaplica. Wysokie okna w nawie i prezbiterium wieńczą łuki.

Kościół kryje sklepienie pozorne zwierciadlane z zaokrągleniami po bokach, kaplice i kruchty sklepienia płaskie, zakrystię sklepienie kolebkowe z barokową lunetą. Chór muzyczny z masywnym, wygiętym parapetem, wspierają cztery kolumny. Wyposażenie wnętrza jest drewniane, późnobarokowe z XVIII wieku, w tym: barokowa ambona, rokokowa przyścienna chrzcielnica, rokokowa ława kolatorska z polichromowanym zapleckiem i stacje drogi krzyżowej. Najstarszy jest manierystyczny ołtarz boczny z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego z połowy XVII wieku. Ze starego kościoła w Krościenku przeniesiono w 1760 roku barokowy ołtarz główny z XVIII wieku z wizerunkiem Matki Bożej, jako dar proboszcza tamtejszej parafii księdza Jana Szygulińskiego. Ze zlikwidowanego klasztornego kościoła franciszkanów w Starym Sączu zakupiono w 1785 roku barokowy, boczny ołtarz świętego Antoniego Padewskiego z przełomu XVII i XVIII wieku. W kaplicach znajdują się dwa ołtarze, barokowo-regencyjny Matki Boskiej Różańcowej z XVIII wieku i świętego Józefa w formie tryptyku, wykonany w 1967 roku przez miejscowego rzeźbiarza T. Ligasa. Polichromie ornamentalno-figuralne z 1971 roku są projektu Janiny Kraupe-Świderskiej.

Świątynię otacza niski, kamienny murek i osłania starodrzew lip i klonów. Wolnostojącą, murowaną dzwonnicę z przełomu XVIII i XIX wieku, z piętrowymi arkadami do zawieszenie dzwonów, przebudowano w 1925 roku.