Facebook link

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego Ochotnica Dolna - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego Ochotnica Dolna

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego Ochotnica Dolna

Drewniany ciemny kościół z wieżą.
Centrum 102, 34-452 Ochotnica Dolna Region turystyczny: Gorce i Beskid Wyspowy
tel. +48 182624661
Drewniany kościół wybudowany w roku 1816 po pożarze wcześniejszej świątyni to jednonawowa budowla orientowana o konstrukcji zrębowej, oszalowana. Wieża o konstrukcji słupowej i siodłowy dach nawy zwieńczone są baniastym hełmem oraz barokową w charakterze sygnaturką z latarniami. Wyposażenie wnętrza świątyni jest znacznie starsze, pochodzi bowiem z kościoła pofranciszkańskiego ze Starego Sącza.To między innymi cztery barokowe ołtarze, ambona oraz rzeźby i obrazy. Otoczenie kościoła z wiekowymi lipami, stanowiącymi pomniki przyrody, zamknięte jest kamiennym murem powstałym w końcu XIX wieku. Sama parafia w Ochotnicy Dolnej jest stosunkowo młoda, erygowano ją w roku 1925. Wcześniej miejscowość ta należała przez wieki do parafii w Tylmanowej. Od połowy XVI wieku istniał w Ochotnicy obok cmentarza niewielki drewniany kościół, w którym odprawiano nieregularnie msze święte.
Kościół parafialny Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej znajduje się w centrum Ochotnicy Dolnej poniżej ujścia do rzeki Ochotnicy potoku Młynne, po południowej stronie drogi. Kościół zbudowano w 1813 r., przebudowywano kolejno w 1849 i 1930 r. Drewniana świątynia szalowana jest z zewnątrz deskami. Obok, wśród starych lip, stoi przysadzista dzwonnica, pochodząca prawdopodobnie z XVIII w. Zabytkowe wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi ze skasowanego na początku XIX w. klasztoru i kościoła franciszkanów w Nowym Sączu (tzw. kasacje józefińskie). Na uwagę zasługuje główny ołtarz z rzeźbionym krucyfiksem z XVII w. i w bocznym ołtarzu obraz przedstawiający św. Franciszka. Strop i ściany pokrywa XIX-wieczna polichromia figuralna, odnowiona w 1950 r.
Na plebani znajduje się mini-galeria malarstwa na szkle, autorstwa miejscowego proboszcza. Na znajdującym się w pobliżu cmentarzu można odnaleźć grób Tetmajerów (w XIX w. miejscowy dwór należał do tej rodziny) oraz zbiorową mogiłę ofiar pacyfikacji z grudnia 1944 r. (tzw. „krwawej wigilii”). W hołdzie ofiarom tych wydarzeń w 1964 r. na centralnym placyku naprzeciw kościoła wystawiono okazały pomnik (twórca H. Burzec) przedstawiający na wysokim cokole postać młodej ochotnickiej góralki Marii Kawalec, z dzieckiem na ręku (zginęła próbując je ratować z pożogi).