Facebook link

Cerkiew greckokatolicka świętych Kosmy i Damiana Krzywa - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew greckokatolicka świętych Kosmy i Damiana Krzywa

Cerkiew greckokatolicka świętych Kosmy i Damiana Krzywa

Zabytkowa drewniana świątynia wśród zieleni.
Krzywa, 38-307 Sękowa Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183510022
tel. +48 794573113
Na zboczach Popowych Wierchów w Beskidzie Niskim, nad dopływem potoku Zawoja, stoi dawna cerkiew łemkowska, dziś rzymskokatolicki kościół Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej parafii w Gładyszowie.

W miejscu najstarszej cerkwi z XVIII wieku, w 1854 roku wybudowano nową, która spłonęła w 1902 roku. W 1907 roku ukończono budowę kolejnej świątyni, zniszczonej w czasie I wojny światowej w 1914 lub 1915 roku. Dzisiejszą cerkiew, wybudowaną w latach 1924–1926 w miejscu poprzednich, wzorowano na rzadkich na Łemkowszczyźnie cerkwiach staroruskich z elementami architektury rosyjskiej i bizantyjskiej. Remontowano ją na przełomie 2009 i 2010 roku.

To cerkiew drewniana konstrukcji zrębowej na kamiennej podmurówce, trójdzielna składająca się z dużej, kwadratowej nawy oraz kwadratowego prezbiterium i babińca. Dachy kryte blachą miedzianą, czterospadowy nad nawą i wielopołaciowe kalenicowe nad babińcem i prezbiterium, zwieńczone są trzema ośmiobocznymi wieżyczki-tamburami z kopułami, pozornymi latarniami z cebulastymi hełmami i kutymi krzyżami. Największa kopuła znajduje się nad centralną częścią nawy. Ściany oszalowane są pionowymi deskami. W ścianach nawy i prezbiterium widać półkoliste okna, z tyłu prezbiterium małe, okrągłe okno.

Wnętrze kryją stropy płaskie z fasetą, ściany są obite deskami bez polichromii. Z dawnego wyposażenia zachował się ołtarz główny z baldachimem i współczesnym, malowanym tabernakulum, poza tym dwa skromne ołtarze boczne z końca XIX wieku i oryginalne drewniane ławki oraz trzyczęściowe balkony dla chóru.

Obok cerkwi stoi drewniana dzwonnica słupowo-ramowa z lat 1924–1926, którą wraz z cmentarzem z l wojny światowej i cerkwią, otoczona drewniany płot. Po przeciwnej stronie drogi na wiejskim cmentarzu zachowały się kamienne nagrobki wykonane przez kamieniarzy z okolicy.