Facebook link
You are here:
Back

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Milik

The Greek Catholic Parish Church of St. Cosmas and St. Damian in Milik (currently a Roman Catholic Parish Church)

Widok od tyłu na drewnianą cerkiew, z prezbiterium, nawą i kwadratową wieżą z pochylonymi ścianami. Cerkiew obita jest gontem. Dach zróżnicowany, pokryty blachą. Na każdej części wieżyczki z baniastymi hełmami i  z pozornymi sygnaturkami. Na około trawa i wąska dróżka z kamieni. Po prawej stojąca płyta nagrobkowa z krzyżem. Za nią wysokie drzewo. Za cerkwią wysokie drzewa i niebo z cienkimi chmurami.

Milik 31, 33-370 Muszyna Tourist region: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184714850
The Greek Catholic Parish Church of St. Cosmas and St. Damian in Milik (currently a Roman Catholic Parish Church) arose in 1813 on the site of a previous church, destroyed by a flood.
The West Lemko style church was erected using log construction and shingled walls. The ornamental polychrome work was carried out in 1930. The fittings include: a rococo-classical iconostasis (screen with icons) from 1806, an altar with a painting of Madonna with Child (in the north chapel), and a number of interesting icons on the walls, including: an C18th Pieta, The Mourning of Christ from around 1700 and The Holy Trinity.

Related Assets