Facebook link
You are here:
Back

Cerkiew świętego Michała Archanioła Mochnaczka Niżna

The Greek Catholic Parish Church of St. Michael the Archangel in Mochnaczka Niżna (currently the Roman Catholic Parish Church of Our Lady of Częstochowa)

Betonowy plac z kostki. Po prawej za drewnianym ogrodzeniem ze słupkami z kamieni i drewnianą wysoką bramą, stoi drewniana cerkiew składająca się z trzech części, pokryta blaszanymi dachami. Od prawej wysoka, kwadratowa wieża z baniastym hełmem i wieżyczką z sygnaturką. Dalej niższa nawa z baniastą wieżyczką i za nią niskie prezbiterium z wieżyczką. Obok dwa wysokie pnie drzew z obciętymi gałęziami.  Po lewej drzewa i w tle wzgórze. Po prawej obok wieży wysoki modrzew. Niebo z chmurami.

Mochnaczka Niżna 46, 33-383 Mochnaczka Niżna Tourist region: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184761825
The Greek Catholic Parish Church of St. Michael the Archangel in Mochnaczka Niżna (currently the Roman Catholic Parish Church of Our Lady of Częstochowa) was erected in the C18th or the middle of the C19th.
It is a West Lemko, log-construction church. The ornamental-figurative polychrome work dates from 1960-64 and is the work of Cz. Lenczowski and S. Kruczek. The iconostasis (s creen with icons) consists of an upper part – baroque and a lower part – late-classical; the middle of the iconostasis is concealed by the main altar which is in a folk neo-gothic style and has a painting of Our Lady of Częstochowa (1956).

Related Assets