Facebook link

Dolina Kluczwody - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dolina Kluczwody

Dolina Kluczwody

Skały Dolina Kluczwody
Bolechowice Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Podkrakowska dolinka, zwana też Doliną Wierzchówki, ukryta na Wyżynie Olkuskiej pomiędzy wioskami Wierzchowie, Bolechowice oraz Wielką Wsią ciągnie się na długości około 6 km. Uznawana za perełkę wśród Dolinek Krakowskich, należy z pewnością do najmniej obleganych i zachwyca spokojem.

Dnem doliny płynie potok o nazwie Kluczwoda (bo kluczy zakrętami po dolinie), uchodzący do Rudawy. Najcenniejszy przyrodniczo fragment – leśny wąwóz o stromych stokach w dolnym odcinku doliny, między Gackami a Wierzchowiem – objęto w 1989 r. ochroną rezerwatową. Ochronie podlega charakterystyczny krajobraz z zespołem grądu oraz naskalnymi zbiorowiskami kserotermicznymi. Przez dolinę poprowadzone są dwa szlaki turystyczne, ale ponieważ część gruntów doliny należy do prywatnych właścicieli, nie można przejść całego jej biegu - czarny szlak biegnący doliną w pewnym momencie urywa się. W północnej części doliny warto jednak największe jaskinie: Wierzchowską i Mamutową, natomiast w południowej części atrakcją doliny jest stroma Zamkowa Góra, na którą można wejść, z ruiną strażnicy rycerskiej, prawdopodobnie z XIV w. Na rodzinny spacer polecamy odcinek nico ponad jednokilometrowy, który pokonujemy zostawiając samochód na parkingu w Białym Kościele. Po drodze miniemy zrekonstruowane słupki granic państw pochodzące z czasów zaborów, gdyż wzdłuż Kluczwody przebiegała wtedy granica pomiędzy Cesarstwem Austro-Węgierskim oraz Cesarstwem Rosyjskim.

 


Obiekty na trasie