Facebook link

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Iwkowa - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Iwkowa

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Iwkowa

Bogato polichromowane ściany prezbiterium drewnianego kościoła.
32-861 Iwkowa Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 146844327
tel. +48 146844160
tel. +48 604570880
Niezwykle urokliwy kościółek cmentarny, schowany w zaciszu wsi Iwkowa na wzniesieniu otoczonym drzewami. Budynek z zewnątrz niepozorny, ale zachwycający wnętrzem, powstał w drugiej połowie XV wieku. Jest on jednym z najstarszych drewnianych obiektów w Małopolsce i perłą późnogotyckiej architektury drewnianej.

Wieś powstała z połączenia dwóch osad, starszej z początku XIV wieku i młodszej założonej w 1334 roku przez królową Jadwigę. Nie jest znana dokładna data budowy kościoła ani jego fundator. Przypuszcza się, że kościół stanął na miejscu starszej świątyni z XIV wieku, jednakże może być też przebudowaną pierwszą świątynią parafii istniejącej przed 1325 rokiem. Obecny kształt kościoła pochodzi z 1518 roku, według tradycji z fundacji królowej Bony. W 1619 roku dobudowano wieżę. W 2009 roku w świątyni prowadzono prace konserwatorskie.

To niewielka budowla z drewnianych bali o konstrukcji zrębowej z zewnątrz oszalowana deskami. Składa się z prawie kwadratowej nawy, zamkniętego trójbocznie prezbiterium z zakrystią i niskiej, słupowej wieży. Cały kościół kryje wspólny, stromy dach wielopołaciowy.

Niezwykłe jest wnętrze kryte stropem płaskim z zaskrzynieniami. Ściany zdobi późnorenesansowa polichromia figuralna z 1629 roku, najlepiej zachowana w prezbiterium, ze scenami Męki Pańskiej, aniołami i apostołami oraz starsze malowidła patronowe z okresu powstania świątyni. W oknie prezbiterium widać kopię gotyckiego witrażu Madonny Apokaliptycznej z pierwszej połowy XV wieku, której oryginał przeniesiono do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. W nawie zachowały się dwa gotyckie portale z XV wieku zwieńczone łukami wyciętymi w trójliście. W ostrołukowej arkadzie tęczowej umieszczono rzeźby grupy Ukrzyżowania z XIV i XV wieku. Z XVII–XVIII wieku pochodzą barokowe: ołtarz główny i ołtarze boczne, ambona i organy.

Na przykościelnym cmentarzu znajdują się nieliczne, kamienne nagrobki XVIII wieku.


Obiekty na trasie