Facebook link

Klasztor bernardynów Tarnów - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Klasztor bernardynów Tarnów

Klasztor bernardynów Tarnów

Wnętrze kościoła. Ołtarz główny z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego, ołtarz boczny i ambona w ciemnym kolorze. W nawie drewniane ławki.
ul. Bernardyńska 13, 33-100 Tarnów Region turystyczny: Tarnów i okolice
tel. +48 146222749
Dzisiejszy klasztor z kościołem bernardynów, do 1781 roku zajmowały siostry bernardynki.

Właściciel Tarnowa Jan Amor Tarnowski sprowadził do miasta bernardynów i w 1459 roku ufundował drewniany klasztor. W XV wieku na jego miejscu zbudował murowany zespół klasztorny otoczony murem, składający się z gotyckiego kościoła Matki Boskiej Śnieżnej, trzech skrzydeł klasztornych z wirydarzem i budynków gospodarczych.

W 1789 roku władze austriackie zlikwidowały klasztor, a zakonnicy przenieśli się do opuszczonego klasztoru bernardynek po kasacie ich konwentu w 1781 roku. Dawny zespół klasztorny bernardynów po gruntownych przebudowach przeznaczono na cele świeckie.

Barokowy kościół, wcześniej należący do sióstr bernardynek, w latach 1747–1776 zbudowano z fundacji Sanguszków za murami miejskimi na stoku powyżej klasztoru, w miejscu drewnianej świątyni z XVII wieku. Do 1827 roku był to kościół św. Barbary. Jest to barokowa, jednonawowa, dwuprzęsłowa świątynia z węższym prezbiterium, kaplicą i zakrystią wtopioną w gmach klasztoru. Dach dwuspadowy wieńczy ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę. Wnętrze ma sklepienie kolebkowe z lunetami. Wyposażenie jest barokowe i neobarokowe z XIX wieku. Kościół i klasztor po pożarach w latach 1809 i 1815, remontowano przez cały XIX i XX wiek. Dziś jest to kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, w którym znajduje się cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Bolesnej z XVI wieku.


Obiekty na trasie