Facebook link

Kościół MB Częstochowskiej i św. Klemensa Zakopane - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół MB Częstochowskiej i św. Klemensa Zakopane

Kościół MB Częstochowskiej i św. Klemensa Zakopane

Drewniany kościół z zewnątrz.
Kościeliska 4, 34-500 Zakopane Region turystyczny: Tatry i Podhale
tel. +48 182012441
Kościół pw. św. Klemensa (obecnie pw. Matki Boskiej Częstochowskiej), wzniesiony został w 1848 r., (rozbudowany w latach 1850–1851), obok pierwszej zakopiańskiej kapliczki ufundowanej w 1800 r. przez Pawła Gąsienicę. Jest to jednonawowy kościół o ścianach konstrukcji zrębowej, oszalowanych zewnątrz i wewnątrz pionowo ułożonymi deskami. Od frontu znajduje się kruchta z 1947 r., wewnątrz trzy ołtarze, wykonane przez ludowego rzeźbiarza Wojciecha Kułacha z Gliczarowa. W 2003 r. przeprowadzono remont konserwatorski kościoła.

Drewniany kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Zakopanem – Stary Kościółek powstał w połowie XIX wieku i jest najstarszym kościołem w stolicy Tatr. Ma piękny wystrój wnętrza obfitujący w arcydzieła sztuki góralskiej. Powstał przy ulicy Kościeliskiej i został ufundowany przez Klementynę Homolacsową, właścicielkę dóbr zakopiańskich. Pierwotnie był on pod wezwaniem św. Klemensa od imienia swojej fundatorki. Najstarszą częścią Starego Kościółka jest jego północna część. Została wzniesiona w 1847 roku pod kierownictwem miejscowego doświadczonego cieśli Sebastiana Gąsienicy-Sobczaka przez góralskich cieśli. 6 stycznia 1848 roku odprawiona została tutaj pierwsza msza święta. W latach 1850-51 pod kierownictwem ks. proboszcza Józefa Stolarczyka miała miejsce rozbudowa, która nadała tej zakopiańskiej świątyni ostateczny kształt. Wówczas dobudowana została część południowa wraz z wieżą. W sąsiedztwie wzniesiono dzwonnicę, która dziś już nie istnieje. Obok powstały także plebania w miejscu dzisiejszej siedziby sióstr felicjanek i przedszkola oraz organistówka po przeciwnej stronie ulicy Kościeliskiej. Świątynia wzniesiona została z modrzewiowego drewna. Charakteryzuje ją konstrukcja zrębowa. Składa się z jednej dwuczęściowej nawy oraz wielobocznie zamkniętego prezbiterium. Do świątyni prowadzi wejście przez niewielką sień. Nad nią znajdował się kiedyś tradycyjny dach pulpitowy, natomiast po II wojnie światowej zastąpiony został przez proboszcza ks. Tobolaka dachem półszczytowym. Nawa kościoła łączy się z kruchtą, a nad nawą znajduje się dach dwukalenicowy, który pokryty został gontem, a nad nim umieszczono wieżyczkę na sygnaturkę. Do prezbiterium natomiast przylega zakrystia. Wnętrze świątyni jest stosunkowo niewielkie. Większość zdobień pochodzi z czasów proboszcza Stolarczyka. Ołtarz główny, a także dwa ołtarze boczne powstały w drugiej połowie XIX wieku. Ich autorem jest rzeźbiarz ludowy Wojciech Kułach-Wawrzyńcok z Gliczarowa. W latach 30. XX wieku w ołtarzu głównym umieszczona została kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i została ona wówczas patronką świątyni. Zastąpiła ona portret św. Klemensa, który powędrował na lewą ścianę prezbiterium i od tego momentu św. Klemens został drugim patronem kościoła. Wnętrze Starego Kościółka zdobią również ludowe malowidła oraz świątki, które są często dziełami góralskiej sztuki ludowej. Prawdziwym arcydziełem sztuki ludowej jest mieszczący się naprzeciwko ambony wizerunek św. Pawła w drodze do Damaszku, który spada z konia. Namalowany on został przez anonimowego artystę. Z XIX wieku pochodzą również feretrony świętych, czyli dwustronne płaskorzeźby, a także oleodruki świętych, czyli odbitki naśladujące obraz olejny. Również ambona o stosunkowo niewielkich rozmiarach mieszcząca się na lewej ścianie kościoła jest arcydziełem rzeźbiarskiej sztuki ludowej z XIX wieku.