Facebook link

Kościół św. Erazma Biskupa i Męczennika Barwałd Dolny - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Erazma Biskupa i Męczennika Barwałd Dolny

Kościół św. Erazma Biskupa i Męczennika Barwałd Dolny

Drewniany kościół widziany z zewnątrz.
Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna Region turystyczny: Beskid Mały i Makowski
tel. +48 338722028
Architektura kościoła pod wezwaniem św. Erazma Biskupa i Męczennika w Barwałdzie Dolnym to typowy przykład osiemnastowiecznej drewnianej architektury, ale wprowadzającej nowe rozwiązania. 

Pierwszy kościół, tylko pod pod innym wezwaniem istniał tu już w XIV wieku (pod wezwaniem św. Andrzeja). W 1512 roku wybudowano kolejny, drewniany, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W 1532 roku ufundowano dzwon. Obecny kościół powstał w 1782 roku. 

Prezbiterium w wieży, pozostałej po poprzednim, XVI-wiecznym kościele, jest rzadkie i nietypowe. Wieża zwieńczona jest baniastym hełmem z latarnią i cebulką. W przyziemiu wieży umieszczono zakrystię, a do nawy przylegają przedsionki (kruchty), dobudowane w latach trzydziestych XX wieku. Ściany wewnątrz kościoła pokrywa polichromia z końca XVIII wieku o motywach figuralnych, roślinnych i geometrycznych. 

Na stropie kościoła znajduje się obraz „Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny”, a w nawie - Przemienienie Pańskie na Górze Tabor. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Św. Erazma z XVIII wieku. Szesnastowieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwany również Matką Boską Barwałdzką znajdziemy w ołtarzu lewym, a w prawym jest obraz Św. Trójcy z 1784 roku oraz Serca Jezusowego z 1887 roku. 

Warto zwrócić uwagę na belkę tęczową z późnogotyckim krucyfiksem. Tabernakulum znajdujące się w ołtarzu głównym, jest barokowe podobnie jak kamienna chrzcielnica oraz rokokowe organy z 1770 roku. Kamienna kropielnica pochodzi już z 1842 roku.

Teren dawnego cmentarza przykościelnego otoczony jest XIX-wiecznym murem ze stacjami drogi krzyżowej i dwiema bramkami z tego samego okresu. Do budowy muru wykorzystano kamień z rozbiórki ruin zamku barwałdzkiego.