Facebook link

Kościół świętego Erazma Biskupa i Męczennika Barwałd Dolny - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Kościół świętego Erazma Biskupa i Męczennika Barwałd Dolny

Kościół świętego Erazma Biskupa i Męczennika Barwałd Dolny

Drewniany kościół widziany z zewnątrz.

Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna Region turystyczny: Beskid Mały i Makowski

tel. +48 338722028
Architektura kościoła pod wezwaniem świętego Erazma Biskupa i Męczennika w Barwałdzie Dolnym to typowy przykład osiemnastowiecznej drewnianej architektury, ale wprowadzającej nowe rozwiązania. 

Pierwszy kościół, tyle że pod wezwaniem świętego Andrzeja istniał tu już w XIV wieku. W 1512 roku wybudowano kolejny, drewniany, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W 1532 roku ufundowano dzwon. Obecny kościół powstał w 1782 roku. Prezbiterium w wieży, pozostałej po poprzednim, XVI-wiecznym kościele, jest rzadkie i nietypowe. Wieża zwieńczona jest baniastym hełmem z latarnią i cebulką. W przyziemiu wieży umieszczono zakrystię, a do nawy przylegają przedsionki (kruchty), dobudowane w latach trzydziestych XX wieku. Ściany wewnątrz kościoła pokrywa polichromia z końca XVIII wieku o motywach figuralnych, roślinnych i geometrycznych. Na stropie kościoła znajduje się obraz „Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny”, a w nawie – Przemienienie Pańskie na Górze Tabor. W głównym ołtarzu znajduje się obraz świętego Erazma z XVIII wieku. Szesnastowieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwany również Matką Boską Barwałdzką znajdziemy w ołtarzu lewym, a w prawym jest obraz Świętej Trójcy z 1784 roku oraz Serca Jezusowego z 1887 roku. Warto zwrócić uwagę na belkę tęczową z późnogotyckim krucyfiksem. Tabernakulum znajdujące się w ołtarzu głównym, jest barokowe podobnie jak kamienna chrzcielnica oraz rokokowe organy z 1770 roku. Kamienna kropielnica pochodzi już z 1842 roku. Teren dawnego cmentarza przykościelnego otoczony jest XIX-wiecznym murem ze stacjami drogi krzyżowej i dwiema bramkami z tego samego okresu. Do budowy muru wykorzystano kamień z rozbiórki ruin zamku barwałdzkiego.