Facebook link

Kościół świętego Jana Chrzciciela Dobczyce - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół świętego Jana Chrzciciela Dobczyce

Kościół świętego Jana Chrzciciela Dobczyce

Kościół z zewnątrz z wieżą wśród drzew.
Stare Miasto 3, 32-410 Dobczyce Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 122711044
Kościół położony jest na wzgórzu, skąd rozciąga się malowniczy widok na okolicę. Stoi wśród drzew, powyżej cmentarza. To kolejna budowla stojąca w tym miejscu. Świątynia należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Pierwszy kościół stał na wzgórzu już w XIII wieku. Kolejną kamienną świątynię, w XVI wieku ufundowaną przez starostę dobczyckiego Sebastiana Lubomirskiego, zamknięto w 1790 roku z powodu złego stanu technicznego. Obecny kościół w latach 1828–1834 wybudował właściciel Dobczyc Jan Turnau, ukończył go jego syn Jakub. Do budowy wykorzystywano materiał uzyskany z rozbieranego zamku Dobczyckiego. Kościół konsekrowano w 1854 roku. To świątynia klasycystyczna, murowana, jednonawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium węższym od nawy i wieżą od zachodu. Wyposażenie jest głównie późnoklasycystyczne z połowy XIX wieku. Jest tu pięć drewnianych ołtarzy, w tym główny i dwa boczne klasycystyczne z 1851 roku, dzieła Kajetana Domasiewicza z Nowego Sącza, który wykonał również ambonę. Cenne są stacje Męki Pańskiej z XVIII wieku, prospekt organowy i krzyż na kościelnej wieży. W prezbiterium znajduje się renesansowe, nagrobne epitafium dziecięce Sebastiana Lubomirskiego z 1594 roku, wykonane z białego marmuru. To prostokątna płyta w profilowanych ramach z płaskorzeźbą leżące dziecka wspartego na trupiej czaszce, herbem Lubomirskich i łacińską inskrypcją. Do nowego kościoła przeniesiono kamienną chrzcielnicę i późnogotycką rzeźbioną Pietę. W pobliżu stoi trójarkadowa dzwonnica z XIX wieku z trzema dzwonami, najstarszym, gotyckim odlanym w 1504 roku. Pozostałe dwa pochodzą z odlewni braci Felczyńskich w Przemyślu z 1975 roku. Wśród drzew rośnie stara lipa, według legendy zasadzona w dniu zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.


Obiekty na trasie