Facebook link

Kościół świętego Mikołaja Biskupa Skrzydlna - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół świętego Mikołaja Biskupa Skrzydlna

Kościół świętego Mikołaja Biskupa Skrzydlna

Kościół drewniano-murowany widziany z boku, z oddali wśród drzew.
Skrzydlna 48, 34-625 Skrzydlna Region turystyczny: Gorce i Beskid Wyspowy
tel. +48 183331039
tel. +48 889774216
tel. +48 889774316
Kościół został zbudowany w XVI wieku. Z tamtych czasów pozostało murowane prezbiterium. Świątynia jest przykładem łączenia elementów murowanych z drewnem, które wykorzystywano, gdy brakowało funduszy na droższy materiał.

Parafia w Skrzydlnej powstała między 1296 a 1315 rokiem, wzmianka o niej pojawiła się około 1473 roku w kronice Jana Długosza. Kościół zbudowano w XVI wieku z fundacji Prokopa Pieniążka. Gdy kosztowną budowę murowanej świątyni przerwano, ukończono ją w tańszym drewnie. Kościół konsekrowano w 1585 roku. Drewnianą nawę zbudowano lub przebudowano w 1787 roku. W 1820 roku rozebrano wolnostojącą dzwonnicę, w 1838 roku dobudowano drewnianą wieżę, a w 1880 roku boczną kaplicę fundacji wójta Józefa Cieślaka. W 1925 roku poszerzono chór i zakupiono nowe organy, w 1959 roku wyremontowano wieżę. W 1993 roku we wsi stanął nowy kościół, a stary zamienił funkcję na pomocniczy, którego renowację rozpoczęto w 2013 roku. To jednonawowy kościół drewniany, konstrukcji zrębowej z kamiennym, oszkarpowanym prezbiterium i zakrystią. Murowane prezbiterium i drewnianą nawę kryje wspólny, jednokalenicowy dach z wieżyczką na sygnaturkę. Izbicową wieżę oszalowaną deskami kryje barokowy hełm. Od południa do kościoła przylega kaplica. Wnętrze kryją sklepienia pozorne z 1787 roku. Sklepienia i ściany zdobi polichromia figuralno-ornamentalna z 1958 roku, dzieło Tadeusza Łakomskiego. W barokowym ołtarzu głównym z przełomu XVII i XVIII wieku, znajduje się kopia gotyckiego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1519 roku, pędzla Stanisław Samostrzelnika. Oryginał po kradzieży i odzyskaniu umieszczono w muzeum. Barokowe ołtarze boczne pochodzą z końca XVII wieku. Uwagę zwraca renesansowy nagrobek fundatora kościoła Prokopa Pieniążka wykonany z piaskowca w latach 1567–1587, chrzcielnica z XVIII wieku, ambona z XVII wieku, gotycki oraz drewniany krucyfiks z XIV wieku na belce tęczowej, pochodzący z wcześniejszej świątyni. Obok stoi drewniana dzwonnica. Teren otacza kamienny mur z przełomu XVIII i XIX wieku kryty dwuspadowym daszkiem gontowym, z bramkami i kapliczkami oraz starodrzew i kilka starych nagrobków pozostałych z cmentarza przykościelnego.


Obiekty na trasie