Facebook link

Kościół świętego Mikołaja Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół świętego Mikołaja Kraków

Kościół świętego Mikołaja Kraków

Wnętrze kościoła o barokowym wystroju.
ul. Kopernika 9, 31-034 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 124312277
fax. +48 124295407
W rzymskokatolickim kościele parafialnym msze odprawiane są w obrządku ormiańskim. Kościół jest sanktuarium błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, której konfesja z relikwiarzem znajduje się w nawie bocznej.

W miejscu drewnianej kaplicy z XI wieku, stojącej poza miastem na terenie wsi Prądnik należącej do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, w pierwszej połowie XII wieku wzniesiono murowany kościół. W XIV wieku była to świątynia parafialna, którą w 1456 roku zakonnicy przekazali Akademii Krakowskiej.

W XIV lub XV wieku romański kościół rozebrano i z pozyskanego materiału zbudowano kościół gotycki, z którego do dziś zachowały się fragmenty ścian nawy widoczne w kaplicy Matki Bożej Bolesnej. W 1655 roku splądrowali go i spalili Szwedzi. Świątynię odbudowano w latach 1677–1684 w stylu barokowym o skromnej fasadzie. W 1768 roku kościół doszczętnie ograbili Moskale, odbudowywano go i odtwarzano wyposażenie do 1783 roku.

Renowację świątyni przeprowadzono pod koniec XIX wieku, w latach 1891–1893 uczeń Jana Matejki, Piotr Niziński wykonał neorenesansową, ornamentalno-figuralną polichromię. W latach 1906–1907 dobudowano drugą nawę boczną, a do prezbiterium dostawiono zakrystię z przedsionkami, według projektu Aleksandra Biborskiego. W 1945 roku kościół został uszkodzony w czasie działań wojennych.

Dziś jest to świątynia trójnawowa, bazylikowa z wydłużonym, czteroprzęsłowym prezbiterium z kaplicą Matki Bożej Bolesnej oraz kruchtą i zakrystią. Sklepienia są kolebkowe na gurtach i krzyżowe. Wejście zamyka barokowy, kamienny portal z lat 1677–1684 z niszami po bokach z kamiennymi figurami świętych.

Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XVIII wieku. Cenny jest późnogotycki pentaptyk z lat 1490–1505, wczesnorenesansowy obraz Madonny, chrzcielnica z brązu z 1536 roku, rokokowa ambona i stalle z XVIII wieku z herbem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w kaplicy gotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej z 1430 roku. Przy ołtarzu głównym znajduje się krzyż ołtarzowy, przy którym papież Jan Paweł II i papież Benedykt XVI odprawiali msze podczas wizyt w Krakowie.

Na terenie przykościelnym stoi Latarnia Umarłych z XIV wieku, kamienny, sześcioboczny słup z arkadkami i daszkiem, przeniesiona w 1871 roku z dziedzińca szpitala dla trędowatych świętego Walentego na Kleparzu. W ogrodzie jest też chaczkar, kamienna płyta wotywna z bogatą ornamentyką i krzyżem ormiańskim, upamiętniająca Ormian, ofiary wojen i rzezi.