Facebook link

Muzeum Fotografii Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Fotografii Kraków

Muzeum Fotografii Kraków

Muzuem Historii Fotografii
Rakowicka 22A, 31-510 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 123957042
tel. +48 503869430
Trzy lokalizacje w Krakowie, trzy różne obiekty i jedyne takie muzeum w Polsce poświęcone w całości magii fotografii, jej historii i sztuce powstawania i jej przyszłości. To nowoczesna, multimedialna placówka, pieczołowicie chroniąca dziedzictwo i przeszłość.

Od 2018 roku Muzeum Historii Fotografii zajmuje budynek zabytkowej Strzelnicy na Woli Justowskiej w Krakowie. W zbiorach muzeum znajduje się kolekcja sprzętu fotograficznego licząca około 2000 obiektów, kolekcja autochromów, czyli unikatowych szklanych przezroczy z początków fotografii kolorowej, kolekcja fotografii artystycznej oraz zbiór fotografii z krakowskich zakładów fotograficznych. Misją Muzeum Historii Fotografii imienia Walerego Rzewuskiego w Krakowie jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławianie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych. Oprócz wystaw stałych (Portret czyli o historii fotografii portretowej oraz jego współczesnemu znaczeniu), w muzeum można oglądać wystawy czasowe. Muzeum Fotografii to także siedziba przy ulicy Józefitów 16, która została w ostatnich latach gruntownie zmodernizowana. Tu nie znajdziecie wystaw, ale będziecie mogli podejrzeć jak działa muzeum, zanim fotografie znajdą się na wystawach. W ramach zwiedzania można obejrzeć pracownie konserwatorskie. W najnowszym oddziale  Muzeum MuFo Rakowicka 22A, otwartym w grudniu 2021 roku, w dawnym budynku austriackich koszar, mieszczą się sale wystawiennicze, kawiarnia, biblioteka. Można zwiedzać wystawy czasowe, w pierwszym kwartale 2022 roku zostanie zaś otwarta przekrojowa wystawa "Co robi zdjęcie", pokazująca historię fotografii, teraźniejszość i jej przyszłość.


Powiązane treści