Facebook link

Muzeum Pożarnictwa Olkusz - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Pożarnictwa Olkusz

Muzeum Pożarnictwa Olkusz

Muzeum Pożarnictwa Olkusz
Floriańska 8, 32-300 Olkusz Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 691499309
W działającym od 1978 roku muzeum Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej im. Stefana Ząbczyńskiego są prezentowane bogate zbiory sprzętu strażackiego, samochodów, konnych sikawek, hełmów, pasów, toporów i mundurów strażackich z XIX i XX wieku.
Jednym z najcenniejszych eksponatów jest XVII-wieczny dzwon alarmowy. W zbiorach muzeum są także dokumenty i fotografie, sztandary, mundury, medale, broń i osobiste pamiątki olkuskich strażaków.