Facebook link

Pałac Sanguszków Tarnów - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Pałac Sanguszków Tarnów

Pałac Sanguszków Tarnów

Pałac Sanguszków, Tarnów
ul. Sanguszków 28, Tarnów Region turystyczny: Tarnów i okolice
tel. +48 146220075
Sanguszkowie herbu Pogoń byli ostatnimi prywatnymi właścicielami Tarnowa (do 1787 r.), rodzina mieszkała tu jeszcze do 1945 r.
Pałac w dawnej wsi Gumniska (obecnie dzielnica Tarnowa) powstał w końcu XVIII w. Przebudowano go ok. 1834 r., a pod koniec XIX w. rezydencja wzbogaciła się o neogotycką kaplicę i elementy neorenesansowe. Wokół budynku rozciąga się duży park. W pałacu, który po powstaniu listopadowym stał się główną siedzibą Władysława Sanguszki, jesienią 1914 r. kwaterował gen. Chełmicki, dowódca dywizji kawalerii kozackiej z X Korpusu 3. Armii gen. Radko Dimitriewa, a następnie kolejni komendanci garnizonu rosyjskiego. Garnizon ten opuścił miasto bez walki 6 maja 1915 r., zagrożony odcięciem od reszty armii rosyjskiej w wyniku przełamania frontu na południe od Tarnowa podczas bitwy gorlickiej. Po II wojnie światowej w pałacu mieścił się jeszcze posterunek milicji. Obecnie jest to siedziba Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych.

Obiekty na trasie