Facebook link

Zagroda Maziarska Łosie - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Zagroda Maziarska Łosie

Zagroda Maziarska Łosie

Zagroda z bliska z drewniana stodołą na pierwszym planie.
Łosie 34, 38-314 Łosie Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183534363
tel. +48 601411590
To tradycyjna zagroda łemkowska w miejscu, tworząca zamknięty zespół budynków położonych w centrum wsi, w pobliżu greckokatolickiej cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1810 roku. Od 2009 roku jest oddziałem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

To typowa, drewniana zagroda we wsi Łosie, z czasów przed rozwojem maziarstwa pod koniec XIX wieku, wędrownego handlu mazią i smarami, które uzyskiwano w procesie suchej destylacji sosnowych odpadów. Od połowy XIX wieku na Podkarpaciu rozwijał się przemysł naftowy, a łosianie rozpoczęli produkcję i handel smarami i olejami ropopochodnymi, co do II wojny światowej było ich głównym źródłem dochodów. Wiosną wyjeżdżały wozy z mazią, smarami i olejami, i jechały w głąb Polski, Rosji, na Litwę i Łotwę oraz Węgry po Siedmogród. Handel ten praktycznie zamarł po II wojnie światowej i po wysiedleniu Łemków w Akcji „Wisła”, choć ostatni maziarz pracował jeszcze w latach 70. XX wieku.

Zagroda składa się chałupy, jedynego budynku przeniesionego z Bartnego w 1928 roku, oraz stodoły, spichlerza i stajni z wozownią. Chałupa z 1899 roku oraz stajnia z wozownią z końca XIX wieku, są konstrukcji zrębowej z ciosanych bali jodłowych. Ich kalenicowe dachy kryje świerkowy gont. Jednotraktową chałupę sień dzieli na dwie części. Podpiwniczony spichlerz z pierwszej połowy XX wieku o konstrukcji szkieletowej jest oszalowany deskami i ma dach kalenicowy kryty gontem.

W chałupie i stajni urządzono wystawę poświęconą kulturze Łemkowszczyzny Zachodniej i łosiańskiemu maziarstwu z eksponatami, mapami, fotografiami i planszami informacyjnymi. W budynku gospodarczym stoją wozy maziarskie. Wystawa etnograficzna przybliża pozarolnicze zajęcia Łemków, jak łyżkarstwo czy dziegciarstwo. W spichlerzu pokazano zachowane elementy z nieistniejących już cerkwi łemkowskich, głównie krzyże wieńczące z XVIII i XIX wieku.

We wsi Łosie, malowniczo położonej nad potokiem Łosianka, zachowało się wiele starych budynków z końca XIX i początku XX wieku.


Powiązane treści