Facebook link

Sýpka v kostolno-plebánskej zástavbe pri kostole v Rajbrote - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Spichlerz Rajbrot

Sýpka v kostolno-plebánskej zástavbe pri kostole v Rajbrote

Drewniany spichlerz
Lipnica Murowana Turistický región: Pogórza
Sýpka v kostolno-plebánskej zástavbe pri kostole v Rajbrote pochádza z prelomu XVIII. a XIX. st., bola prestavaná v 50. rokoch XX. st.
Je to budova so zrubovou konštrukciou, prízemná, pokrytá sedlovou strechou. Bola postavená na obdĺžnikovom pôdoryse a umiestnená na „peckách“, čiže kameňoch plniacich úlohu primitívneho základu. Jediná izba vo vnútri je pokrytá trámovým otvoreným stropom. Podlaha bola vykonaná z dosiek položených na hrubých trámoch – legaroch. Doskovo-podlažné dvere majú jedno krídlo pripevnené na pásových závesoch.