Facebook link

Chránená krajinná oblasť Wiśnicko-Lipnický park - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy

Chránená krajinná oblasť Wiśnicko-Lipnický park

Zamek w Nowym Wiśniczu
Lipnica Murowana
tel. +48 146274272
tel. +48 146564472
ul. Ostrogskich 5, Tarnów, 33-100
Chránená je časť Wiśnického pohoria v regióne Nowého Wiśnicza, Lipnicy Murowanej a Królówky, s unikátnymi pamiatkami materiálnej kultúry.
V Nowom Wiśniczy si pozornosť zaslúži o. i. hrad zo XIV. st., kláštor Bosých karmelitánov zo XVII. st. a skupina mestskej zástavby. Slávou Lipnice Murowanej je drevený gotický kostol z konca XV. st. zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Nádherne sa tu vyníma námestie s drevenými domami s podlubím. Pri obdivovaní pamiatok nemôžete zabudnúť na vzácnu prírodnú krajinu tohto územia. V neživej prírode sa odlišujú skupiny pieskovcových útvarov, chránené v rezervácii Kamieň Grzyb, ako aj skupina skál nazývaná Kamene Brodzińského.