Facebook link

Pobočka gréckokatolíckej cerkvi sv. Lukáša Evanjelistu v Jastrzębiku - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty Jastrzębik

Pobočka gréckokatolíckej cerkvi sv. Lukáša Evanjelistu v Jastrzębiku

Drewniana cerkiew z zewnątrz.
Jastrzębik, 33-370 Muszyna Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184714130
Pobočka gréckokatolíckej cerkvi sv. Lukáša Evanjelistu v Jastrzębiku bola postavená v 1. pol. 19. st.
Je príkladom západolemkowskej cerkovnej architektúry s predĺženým trojdielnym rozmiestnením, stenami v zrubovej konštrukcii a strechou pokrytou šindľami. Interiér ozdobuje ornamentálno-figurálna polychrómia z roku 1861. Medzi ikonami takmer kompletného barokového ikonostasu sa nachádza Kristus Dobrý Pastier z roku 1775. Barokovo-klasicistický hlavný oltár pochádza z 1. pol. 19. st. a dva neskorobarokové bočné oltáre približne z pol. 19. st.

Žiadne objekty vo vybranej kategórii