Facebook link

Pobočka gréckokatolíckej cerkvi sv. Michala Archanjela v Polanach (v súčasnej dobe pobočka rímskokatolíckeho kostola zasvätená tomu istému svätému) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew świętego Michała Archanioła Polany

Pobočka gréckokatolíckej cerkvi sv. Michala Archanjela v Polanach (v súčasnej dobe pobočka rímskokatolíckeho kostola zasvätená tomu istému svätému)

Drewniana cerkiew z wieżą, otoczona kamiennym ogrodzeniem i kilkoma krzewami.
Polany, 33-380 Krynica-Zdrój Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184711776
Pobočka gréckokatolíckej cerkvi sv. Michala Archanjela v Polanach (v súčasnej dobe pobočka rímskokatolíckeho kostola zasvätená tomu istému svätému) pochádza z roku 1820.
Je to ďalšia západolemkovská cerkov postavená v zrubovej konštrukcii, so stenami pokrytými šindľami. Architektonicko-figurálna polychrómia pochádza z roku 1862: na stropoch sú viditeľné biblické scény, na parapete chóru – zo Starého testamentu, nad ikonostasom sa rozprestiera maľovaný baldachýn. Vybavenie cerkvi predstavuje ikonostas z 19. st. V presbytériu sa nachádza neskorobarokový oltár s obrazom Piet z 18. st.