Facebook link

Kostol zasvätený Povýšeniu svätého kríža v Luborzycy - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego Luborzyca

Kostol zasvätený Povýšeniu svätého kríža v Luborzycy

widok na Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego Luborzyca na pierwszym planie ścieżka prowadząca do kościoła w okół krzewy i drzewa
Wysiołek Luborzycki 81, 32-010 Luborzyca Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 123871022
Kostol zasvätený Povýšeniu svätého kríža v Luborzycy bol postavený v XV. storočí na mieste predchádzajúceho dreveného chrámu z XIII. storočia.
Jeho zakladateľom bol rektor Jagelonskej univerzity – Mikołaj Hińczowicz. Najhodnotnejší prvok kostola je na dverách umiestnená románska, z bronzu vyrobená, závora v tvare hlavy leva. Datuje sa na prelom XII. a XIII. storočia. Do Luborczyce sa dostala pravdepodobne z niektorého z dávnych krakovských kostolov.