Facebook link

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Grabie - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Grabie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Grabie

Drewniany prosty kościół o jasnych ścianach i ciemnym dachu.
Grabie 32, 32-002 Grabie
tel. +48 122511335
Drevený kostolík so sanktusníkom na streche, pochádzajúci zo 40. rokov 18. stor. vznikol vďaka úsiliu kňazov: Jakuba Cichońského (miestneho farára) a Wawrzyńca Rempalského a Antoniho Krzanowského (po sebe idúcich proszowických dekanov).
Z 15. stor. pochádza napr. kamenná gotická krstiteľnica a zlomkovito dochovaný portál vedúci do sakristie. Vedľa kostola sa nachádza samostatne stojaca drevená zvonica. Interiér kostola (vrátane stropu) pokrývajú maľby, pôvodné boli zhotovené v roku 1754, tie súčasné v roku 1907. Na hlavnom oltári sa nachádza obraz Panny Márie Grabskej, považovaný za zázračný (pochádzajúci pravdepodobne zo 17. stor.).