Facebook link

Chránená krajinná oblasť Popradský park - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Popradzki Park Krajobrazowy

Chránená krajinná oblasť Popradský park

Popradzki Park Krajobrazowy
ul. Daszyńskiego 3, Stary Sącz
tel. +48 124153833
Vetulaniego 1A, 31-227
Park vytvorený v r. 1987 zahŕňa územie Sądeckého Beskydu: predelené dolinou Popradu pásma Radziejowej a Jaworzyny Krynickej, ako aj malé pásmo Kraczonika ležiace na úpätí.
Bohatstvom tohto územia sú minerálne vody, vďaka čomu je táto oblasť veľmi dobre obhospodárená. Mnohé kúpele – napríklad Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój alebo Szczawnica – sú jeho dodatočnou atrakciou. Tieto kúpele sú aj dokonalou výletnou bázou do hôr, ktoré – ozdobené rôznymi roklinami riek – sú veľmi malebné. Najvyšší štít Sądeckého Beskydu, Radziejowa, má 1262 m n. m., väčšina vyvýšenín nepresahuje 1200 m n. m. Hornatá krajina je vo veľkej miere zarastená lesmi, zvyškami pôvodného Karpatského pralesa. Nezabudnuteľné výhľady vysoko v horách ponúka veža na Radziejowej, putovanie na Halu Łabowskú a na Jaworzynu Krynickú. Sądecká zem to je aj neobyčajne zaujímavý región z hľadiska kultúry s rôznymi zachovanými lemkovskými cerkvami, o. i. cerkvi v Andrzejówke, Łosiach alebo Powroźniku, ako aj pamiatkami drevenej architektúry (napr. Múzeum včelárstva v Stróżach) .