Facebook link
You are here:
Back

Klasztor Sióstr Klarysek Stary Sącz

Sanctuary of St. Kinga, Stary Sącz

Na wprost ulica, po lewej jej stronie drzewa, dalej wzdłuż niski dom i wysoka, jasna, kwadratowa wieża z bramą, dwoma oknami z łukami jedno nad drugim, małym okrągłym oknem nad nimi i ciemną kopułą z sygnaturką. Po lewej jej stronie jasny budynek dwukondygnacyjny z wieloma oknami, z szarym dachem, za nim widoczne dachy dwóch kolejnych budynków. Po prawej stronie wieży mur z dużą bramą, za którą widać drzewa. Za nimi od prawej widać szary budynek do którego dołączony jest po lewej stronie jednokondygnacyjny jasny długi budynek z czerwonym dachem, dalej pomiędzy nim i wieżą stoi kościół z sygnaturką. Za budynkami widać pola, kilka domów i wzgórza pod niebem pogodnym z niewielką ciemną chmurą po lewej.

Plac św. Kingi 1, 33-340 Stary Sącz Tourist region: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184460499
fax. +48 184460173
The convent of the sisters of St. Clare in Stary Sącz has towered over the Poprad valley for over 700 years.
The convent’s founder, Saint Kinga, was the Queen of Hungary and the wife of prince Bolesław V the Chaste. Legend has it that the deposits of salt in Wieliczka and Bochnia were discovered thanks to her. After her husband’s death in 1280, she entered her own convent. Stary Sącz soon turned into a place of worship of St. Kinga but she was only canonised in 1999 by John Paul II. The church fairs are organised here on the Sunday nearest to 24 July (the remembrance of St. Kinga) and on the day of the Festival of the Holy Trinity (the first Sunday following the Pentecost).

Related Assets