Facebook link

War Cemetery no. 192 on Lubinka Hill - Obiekt - VisitMalopolska

Back

Cmentarz wojenny nr 192 Lubinka

War Cemetery no. 192 on Lubinka Hill

Kapliczka o białych ścianach. W środku kamienny krzyż. Po jej prawej stronie kilka rzędów niewielkich kamiennych nagrobków.
33-115 Lubinka Tourist region: Pogórza
War Cemetery no. 192 is a large necropolis with the central neo-Renaissance chapel.
The grave fields on both sides of the chapel are the burial site of 358 Austro-Hungarian and 217 Russian soldiers.