Facebook link

Cerkiew św. Dymitra Muszyna Złockie - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew św. Dymitra Muszyna Złockie

Cerkiew św. Dymitra Muszyna Złockie

Wnętrze drewnianej cerkwi.
Złockie 33, 33-370 Muszyna Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184714130
Cerkiew powstała w latach 1867-72 w stylu zachodniołemkowskim, który można rozpoznać po zestawieniu większych i mniejszych wież i znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

Jej budowniczym był niejaki Kondracz, który jako pierwszy zastosował obcy dla łemkowszczyzny, a popularny w Rosji i na Bałkanach wzorzec cerkwi na planie krzyża i zwieńczonej masywną kopułą. Do połowy XX wieku Cerkiew św. Dymitra funkcjonowała jako parafia greckokatolicka. Z powodu wysiedlenia tutejszych Łemków w ramach Akcji Wisła w 1951 roku, cerkiew zamieniona została na kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Narodzenia NMP.

Od frontu znajduje się wieża oraz prezbiterium, zwieńczone ośmiobocznymi hełmami. Wewnątrz zachował się kompletny, pięknie zdobiony ikonostas z II połowy XIX wieku, oraz polichromia figuralno-ornamentalna. Na uwagę zasługują również trzy ołtarze boczne w stylu rokokowym, oraz barokowy krucyfiks. 

Wśród licznie zgromadzonych w cerkwi obrazów wyróżnia się starszy od samej cerkwi barokowo-ludowy obraz "Chrystus u słupa", pochodzący jeszcze z XVIII wieku.
Ciekawe są także dziewiętnastowieczne ikony: "Ukrzyżowanie" namalowane przez P. Gubalskiego oraz "Święci Cyryl i Metody". 

Z czasów współczesnych pochodzą: ołtarz główny, chrzcielnica i dzwonnica drewniana.
Stacje drogi krzyżowej są dziełem rzeźbiarza ludowego Józefa Kuczaja.  
O „złockiej ikonie” wspomina znany poeta, piewca Bieszczadów i Beskidów, założyciel grup poetyckich Muszyna i Tylicz, Jerzy Harasymowicz. W wierszu „W lesie listopadowym”, znanym także jako piosenka pisze:

„Nie ludzką ręką malowany
Jest wielki smutek duszy mojej
Lecz nawet złockiej ikonie
Ja nigdy nic nie powiem”.