Facebook link

Cerkiew prawosławna świętych Kosmy i Damiana Bartne - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew prawosławna świętych Kosmy i Damiana Bartne

Cerkiew prawosławna świętych Kosmy i Damiana Bartne

Niewielka drewniana cerkiew bez wieży od strony wejścia. Wokół ogrodzenie.
Bartne 23, 38-307 Sękowa Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183518454
Bartne to do dziś wieś zamieszkała głównie przez Łemków, w której stoją dwie cerkwie pod tym samym wezwaniem. Nowsza z lat 20. XX wieku jest czynną świątynią parafii prawosławnej, należącej do dekanatu Gorlice diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew, zbudowana w latach 1928–1929 w stylu wschodniołemkowskim na wzór starszej z Krzywej, popadła w ruinę po II wojnie światowej i wysiedleniu ludności łemkowskiej. Remont przeprowadzono w latach 1968–1969. Jest to budynek drewniany konstrukcji zrębowej ze ścianami oszalowanymi poziomymi deskami, trójdzielny z szeroką nawą, bezwieżowy, z prostokątnymi oknami, dachami dwuspadowymi i połaciowymi krytymi blachą z baniastymi wieżyczkami. Charakterystyczne są kamienne fundamenty i skosy z wykutymi krzyżami.

Pierwszy 200. letni ikonostas przewieziono do Bartnego w 1929 roku z rozebranej cerkwi na Lubelszczyźnie, w 1947 roku wywieziono go w czasie wysiedleń, obecny skomponowano ze współczesnych ikon. Carskie wrota pochodzą z czasów budowy cerkwi. Na parapecie chóru muzycznego widać 12 owalnych ikon proroków pochodzących z nieistniejącej świątyni ze Świerżowej Ruskiej. Ikona Matki Bożej Poczajowskiej jest drugą kopią, pierwszą zabrali ze sobą wysiedlani Łemkowie. Żyrandol-pająk pochodzi z miejscowej świątyni greckokatolickiej.

Wokół cerkwi w 1995 roku wycięto drzewa. Obok niej stoją trzy kamienne krzyże prawosławne i figura Matki Bożej Różańcowej Niepokalanie Poczętej. W 2017 roku postawiono wolnostojącą dzwonnicę z czterema dzwonami.