Facebook link

Dolina Prądnika - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dolina Prądnika

Dolina Prądnika

Zdjęcie przedstawia młodą dziewczynę ubraną w strój sportowy stojącą na skałach u szczytu Dolin Prądnika
Ojców Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 123892005
Organizator: Ojcowski Park Narodowy
Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
Dolina bogata w formy przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe oraz geomorfologiczne. Przeważająca jej część należy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Ma swój początek w Sułoszowej. Powszechnie uważana za najładniejszą dolinę Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Dolina zbudowana jest głównie z wapieni z okresu górnej jury i kredy sprzed 150 milionów lat. Jest to jar krasowy o prostopadłych skalistych zboczach i płaskim dnie. Wzmożona erozja boczna doprowadziła do powstania w niej teras skalnych, czyli spłaszczeń, które tworzą malownicze bramki, iglice skalne i inne formy skałkowe (np. Krakowska Brama, Igła Deotymy). Na zachowanych poziomach terasowych wznoszą się ruiny zamku w Ojcowie oraz zamek w Pieskowej Skale. To tutaj odnajdziemy również słynną Maczugę Herkulesa. Liczne są także jaskinie (wśród nich Jaskinia Ciemna). Dolinę Prądnika możemy zwiedzać pieszo lub jadąc rowerem. Będąc w okolicach warto wstąpić do hodowli Pstrąga Ojcowskiego oraz zobaczyć Kaplicę na Wodzie. Wstęp na teren Ojcowskiego Parku Narodowego jest bezpłatny.