Facebook link

Sądecki Park Etnograficzny Nowy Sącz - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Sądecki Park Etnograficzny Nowy Sącz

Sądecki Park Etnograficzny Nowy Sącz

zdjęcia Sądeckiego Parku Etnograficznego
ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b, 33-300 Nowy Sącz Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184414412
Sądecki Park Etnograficzny (oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Nowego Sącza. To skansen architektury ludowej grup etnograficznych i etnicznych z terenu Sądecczyzny: Lachów, Pogórzan, Górali, Łemków, Niemców i Cyganów Karpackich.

Na obszarze 20 hektarów prezentuje ich budownictwo i życie codzienne. Park podzielony jest na cztery główne sektory, prezentujące budownictwo poszczególnych grup etnograficznych. Poza tym w centralnym punkcie wiejskiej zabudowy usytuowano dwór szlachecki wraz z aleją dojazdową i parkiem dworskim oraz położonym w jego sąsiedztwie zespołem gospodarczym. Nad strumieniem, w północnej części parku posadowiono zespół obiektów tradycyjnego przemysłu ludowego, napędzany siłą wody – tartak, młyn, folusz. Niemal wszystkie obiekty w Sądeckim Parku Etnograficznym są oryginalne – były rozebrane w macierzystej wsi, przeniesione, zakonserwowane i na nowo zmontowane w skansenie. Przenoszone budynki zestawione są w zespoły zagrodowe, które czasem składają się z obiektów pochodzących z różnych gospodarstw, a nawet z różnych wsi, ale z zachowaniem zgodności co do grupy etnograficznej, zamożności czy typu obiektu. Sądecki Park Etnograficzny prezentuje tradycyjną kulturę ludową Sądecczyzny w całym jej bogactwie, uwzględniając zróżnicowanie przestrzenne, majątkowe, społeczne i zawodowe we wsi sądeckiej. Chałupy i częściowo budynki gospodarcze wyposażone są w dawne meble, sprzęty, naczynia, części ubioru, obrazy i wszelkie inne przedmioty prezentujące bogatą tradycję naszego regionu. Prócz zabytków kultury materialnej we wnętrzach znajdują się eksponaty pokazujące duchowe i społeczne aspekty życia wsi: obrzędowość, magię, wierzenia, medycynę ludową. W sezonie letnim w skansenie systematycznie organizowane są imprezy folklorystyczne prezentujące tradycyjne zajęcia gospodarcze, dawne rękodzieło, rzemiosło i wytwórczość wiejską, obrzędowość doroczną i rodzinną, śpiew, muzykę i taniec wszystkich grup etnograficznych, folklor mniejszości narodowych, a także sąsiednich krajów. Budowa Sądeckiego Parku Etnograficznego rozpoczęła się w 1969 roku, a dla zwiedzających otwarta jest od 1975 roku. Aktualne informacja o godzinach otwarcia oraz biletach: www.muzeum.sacz.pl


Brak obiektów w wybranej kategorii.

Powiązane treści