Facebook link

Vojenský cintorín č. 136 Zborowice - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz wojenny numer 136 Zborowice

Vojenský cintorín č. 136 Zborowice

Kamienny krzyż na cmentarzu.
33-190 Zborowice Turistický región: Pogórza
Navrhnutý Antonom Müllerom, založený na obdĺžnikovom pôdoryse s rozlohou 767 m2.
Cintorín sa skladá z dvoch štábov, z ktorých každý má svoj pomník vo forme betónového kríža na masívnom kamennom podstavci. Rozdelenie na dva štáby vyplýva z toho, že projektant zachoval pôvodné rozmiestnenie hrobov, ktoré vykonali samotní vojaci ihneď po bojoch. Na cintoríne sú pochovaní vojaci Honvédu. V 2 spoločných a 5 osobitných hroboch odpočíva: 455 vojakov rakúsko-uhorskej armády.