Trať Orlích hniezd

Zamek w Pieskowej Skale otoczony lasem. W oddali pola.
Orlie hniezda, čiže hrady na bielych skalách.Dávna hranica historickéhoMalopoľska zo Sliezskom prebiehala inak ako v dnešnej dobe. HistorickéSliezsko bolo vtedy pre Malopoľsko vážnym ohrozením. Preto sa kráľ Kazimír Veľký rozhodol dať postaviť systém hradov, ktoré by strážiliMałopoľsko, a predovšetkým obchodné cesty pred nebezpečným susedom.
Vysoké pahorky, nedostupné skaly boli ideálne pre budovu hradov a strážnych miest. Teraz z tých niekoľkých ohromných tvrdzí zostalo  vo podobe ruín len niekoľko málo z nich. Trať vedie medzi Čenstochovou a Krakovom. Od Krakova vedie cez hrady v Korzkwi a na Złotej Górze v Ojcowie, a ďalej cez  Pieskovú Skalu, končiac svoj malopoľský úsek v Rabsztynie pri Olkuszi. Ďalej trať prebieha už na teréne historického Malopoľska, ktoré sa teraz nachádza v hraniciach Sliezskeho vojvodstva. Jeho trasa vedie cez ruiny hradov v Bydlinie,  Smoleniu,  Pilicy, Ogrodzieńcu, na Górze Birów, Morsku, Bobolicach, Mirowie, Ostrężniku a  Olsztynie, končiac svoju trať na Jasnej Górze v Čenstochovej. Na špeciálnu pozornosť zasluhujú dva krásne hrady v Olsztynie a Ogrodzieńcu. Medzi turistami populárna červená trať ráta 163,9 km a je jednou z najzaujímavejších turistických produktov Jury.

Multimédiá