Facebook link
You are here:
Back

Cerkiew świętego Dymitra Binczarowa

The Greek Catholic Church of St. Demetrius in Binczarowa

Za murowanym z kamieni ogrodzeniem widać drewnianą cerkiew od strony wysokiej wieży z wieżyczką z baniastym hełmem. Dalej nawa z takimi samymi dwiema wieżyczkami na dachu porytym blachą. Wokół kilka drzew bez liści i bezchmurne niebo.

Binczarowa 27, 33-332 Florynka Tourist region: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184471613
tel. +48 510144324
The Greek Catholic Church of St. Demetrius in Binczarowa (currently the Roman Catholic Parish Church of St. Stanisław the Bishop) dates from 1760.
The church, erected using log construction, was heavily rebuilt and has partially lost the typical features of a West-Lemko Orthodox church. The interior fittings include: a late-baroque iconostasis from the second half of the C18th, supplemented in the second half of the C19th (in place of The Last Supper you can see a painting of Our Lady of the Rosary), and a stone altar from 1967 with relics of St. Adalbert. Also noteworthy is the precious polychrome decoration from 1913, carried out by Bronisław Kmak.

Related Assets