Facebook link

Kostol zasvätený sv. Benediktovi v Krakove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół św. Benedykta Kraków

Kostol zasvätený sv. Benediktovi v Krakove

Mały kościół o białych ścianach stojący na wzgórzu.
Wzgórze Lasoty, Kraków Turistický región: Kraków i okolice
Kostol zasvätený sv. Benediktovi v Krakove bol postavený v XII. st. na Pohorí Lasoty na mieste predchádzajúceho chrámu.
Je to malá kamenná budova s pôvodným románskym charakterom, ktorý sa zmenil na prelome XV. a XVI. st. V kostole je možné rozlíšiť loď a štvorcové presbytérium. Podlaha a oltár sú barokové, avšak klenba je gotická. Chrám je možné navštíviť iba dvakrát v roku – počas sviatku sv. Benedikta – 21. marca a prvý utorok po Veľkej noci, pretože sa tam vtedy odohráva sviatok Rękawka.