Facebook link

Farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Orávke - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół św. Jana Chrzciciela Orawka

Farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Orávke

Malowany chór i wrota do zabytkowego kościoła
Orawka 65, 34-480 Jabłonka Turistický región: Beskid Żywiecki i Orawa
tel. +48 182652340
tel. +48 504025810
Farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Orávke bol postavený v rokoch 1650-59. Stavbu začal ako prvý tunajší farár kňaz Jan Szczechowicz.
Budova so zrubovou konštrukciou bola pokrytá šindľami. V roku 1728 bola k presbytériu pristavaná murovaná kaplnka Matky Božej Bolestnej. Kostol sa vyníma bohatou polychrómiou z II. pol. XVII. st., ako aj z roku 1771, ktorá pokrýva steny a čiastočne aj vybavenie. Skladá sa z radu cyklov, z ktorých je najkrajší cyklus 12 malieb so scénami zo života sv. Jána Krstiteľa a scény Dekalógu. Oplatí sa pozornosť obrátiť na neskorobarokový hlavný oltár s Pietou a sochami sv. Vojtecha a sv. Stanislava. Niekoľko kilometrov na juh od Orávky sa rozprestierajú krásne rašeliniská nazývané Oravským dedičstvom (Puścizna Orawska).